Now showing items 1-1 of 1

    • Enerji bağlamında Libya’da güç mücadelesi 

      İncekara, Rahmi (İstanbul Kent Üniversitesi, 2020)
      Tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğunda devlet olgusu ve otoritesinde değişim gözlenmektedir. Ulus devlet kavramının ortaya çıkması ile birlikte milliyetçilik kavramı ivme kazanarak milletleri ekleyerek özellikle çok ...