Now showing items 1-3 of 3

  • Fikri ürüne ilişkin simsarlık sözleşmesi 

   Sarı, Onur (2019)
   Öz:Fikri mülkiyet hakları, günümüzün ticaret hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Şirketler, fikri ürünlere yatırım yaparak, teknolojilerini geliştirmeyi ve marka değerlerini artırmayı hedeflemektedir. Ancak şirketler ...
  • Yapay zekanın sebep olduğu zararlardan doğan sorumluluk 

   Sarı, Onur (Türkiye Barolar Birliği, 2020)
   Özet: Yapay zekâ teknolojisi günümüzde sıklıkla kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. Ancak yapay zekânın kullanımı bir takım riskleri de ihtiva etmektedir. Yapay zekânın kullanımı nedeniyle üçüncü kişiler zarar ...
  • Yapay zekanın Türk fikri mülkiyet hukukuna göre korunması 

   Sarı, Onur (İzmir Barosu, 2020)
   Yapay zekâ sistemleri günümüzde birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinde kayda değer bir emek ve fikri çaba sergilenmektedir. Yazılımcılar yeni algoritmalar geliştirerek veya ...