Now showing items 1-1 of 1

    • Yeni vakıfların kurulma ve faaliyet ilkeleri 

      Kavak, Yalçın (Legal Hukuk Dergisi, 2018)
      Öz:Yeni Vakıflar, kişiler tarafından, belli malvarlıklarının veya bunla- ra ait gelirlerin belirli ve sürekli bir amaca özgülenmesi suretiyle kurulan tüzel kişilerdir. Vakıfların amaçları, Anayasamızda belirtilmiş bulunan ...