Now showing items 1-3 of 3

  • Resmi sicil ve senetlerle ispat 

   Kavak, Yalçın (İnönü Üniversitesi, 2020)
   Öz:Resmi sicil, içeriği hakkında, ilgisi ve menfaati olan kişilerin bilgi edinmelerini sağlayan ve resmi memurlar tarafından tutulan kayıtlardır. Resmi senetler ise, kanun veya tarafların iradesiyle resmi şekle bağlanan, ...
  • Türk Medenî Kanunu ve dernekler kanunu çerçevesinde kurulmuş dernekler 

   Öz:Dernek, ideal amaçlar için, en az yedi kişi tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunan kişi topluluğudur. Dernek kurmak veya derneğe üye olmak için fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Çocuk dernekleri ise on beş ...
  • Yeni vakıfların kurulma ve faaliyet ilkeleri 

   Kavak, Yalçın (Legal Hukuk Dergisi, 2018)
   Öz:Yeni Vakıflar, kişiler tarafından, belli malvarlıklarının veya bunla- ra ait gelirlerin belirli ve sürekli bir amaca özgülenmesi suretiyle kurulan tüzel kişilerdir. Vakıfların amaçları, Anayasamızda belirtilmiş bulunan ...