Show simple item record

dc.contributor.authorSoykut Sarıca, Yeşim Pınar
dc.contributor.authorÇağlı, Elif
dc.date.accessioned2020-10-09T08:46:26Z
dc.date.available2020-10-09T08:46:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSoykut, Sarıca Y. P., & Çağlı, E. (4 Mayıs 2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (1), s. 95-118.en_US
dc.identifier.issn2146-4839
dc.identifier.issn2148-483X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12780/147
dc.description.abstractÖz:Çalışma hayatındaki bireylerin aile yapısının bütünlüğünün korunmasına yönelik uygulanan iş-aile yaşam dengesi politikaları ele alınmaktadır. Bu çerçevede çalışma hayatındaki aile bireyleri ve kadına yönelik sosyal politikaların kapsamı ve bu politikalara duyulan ihtiyacın sebepleri ortaya konulduktan sonra, iş-aile yaşam dengesi uygulamalarına yer verilmiştir. İş-aile yaşam dengesinin korunmasına yönelik politikalar, Almanya, İsveç, Yunanistan ve Türkiye gibi farklı refah seviyesindeki ülkeler açısından değerlendirilmiştir. Türkiye’nin AB ‘ye üyelik sürecinde tam üyeliğinin bir ön koşulu olarak emek piyasasında iş aile yaşamı dengesini sağlayan yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Bu çerçevede yürürlüğe giren politika ve uygulamalar pratikte de etkin hale gelmeleri kolay olmamıştır. Türkiye’de iş-aile yaşam dengesi hususunda hali hazırda uygulanan politikaların gelenekselmuhafazakâr aile yapısını korumaya yöneldiği görülmekte bu durum kadınların istihdamı, çocuk bakımı ve aile izinleri konusunda çalışmada incelenen diğer ülkelere nazaran Türkiye’nin geride kalmış olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractAbstract:This study copes with social policies for the work-life life balance programs for protecting the integrity of family structure that are in working life. Try to evaluate what work-family life balance programs are and the reason for the need to these policies, then the application of those policies for the family members and especially for women employees. Social policies for work-life life balance programs for employees will be examined in Germany, Sweden, Greece and Turkey with respect to their different welfare level. Turkey's membership process and possible full membership have introduced different policies and practices towards the families regarding the legal practices that ensure the balance of work-family life on the labor market. However, it is not easy for these regulations to become effective in practice. It is clear that policies already implemented in Turkey towards work-family life balance tend to preserve the traditional-conservative family structure, which presents that Turkey has lagged behind other countries studied in terms of employment, childcare and family leave.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectSosyal Politikaen_US
dc.subjectİş Aile Yaşam Dengesien_US
dc.titleİş-aile yaşamında dengeyi bulma çabaları: ülke incelemelerien_US
dc.title.alternativeEfforts to find balance in work- family life: country reviewsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÇağlı, Elif
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage118en_US
dc.relation.journalSosyal Güvenlik Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record