Show simple item record

dc.contributor.authorİncekara, Beyhan
dc.date.accessioned2020-10-13T08:21:11Z
dc.date.available2020-10-13T08:21:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationIncekara, B. (June 30, 2020). Türkiye’de lojistik ve ulaştırma harcamaları ve ihracat ilişkisinin ekonometrik analizi. Pressacademia, 7 (2), s. 166-172.en_US
dc.identifier.issn2148-6697
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17261/Pressacademia.2020.1211
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12780/158
dc.description.abstractAmaç- Bu çalışmanın amacı; ihracat hacminin arttırılabilmesi ve kompozisyonunun düzeltilebilmesi için lojistik sektörünün temel taşlarından olan ulaştırma harcamaları ve ihracatın ilişkisinin ekonometrik bir analizle incelenerek, ulaştırma harcamalarının öneminin belirlenmesidir. Yöntem- Bu çalışmada, lojistik sektöründe en önemli payı oluşturan ulaştırma harcamaları ve ihracat arasındaki ilişkinin incelenmesinde Granger Nedensellik Testleri ile Toda ve Yamamoto ekonometrik modeli kullanılmıştır. Bulgular- Çalışma sonucunda, “Ulaştırma harcamaları ve ihracat arasındaki ilişkinin araştırıldığı, çalışma sonucunda değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.’’ İhracattaki artış -ülkeleri daha fazla ihracat yapabilmek için- ulaşım kanallarını genişletmesine ve çeşitlendirmesine yöneltecektir. Sonuç- Artan ihracatta yeni yöntemler, yeni ulaştırma yollarını hızlandıracak ve ihracat ve lojistik – ulaştırma birbirini besleyecektir. Taşımacılık ve ulaştırma maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, modern sistemlerin kullanılmasına ve tedarik zincirinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Lojistik yapısı iyi oluştuğunda ihracat artacak, ihracat arttıkça da daha multimodal taşımacılık sistemleri ve lojistik ağı oluşacaktır.en_US
dc.description.abstractPurpose- The aim of this study is to examine the role of transport expenditures in increasing the export and correcting its composition by examining the relationship between transport expenditures and export, which are the cornerstones of the logistics sector, with an econometric analysis. Methodology- While analyzing the logistics sector, since the numerical data sources are not sufficient, transportation expenditure data, which is the most important item of the logistics sector, was used. In this study, the relationship between transportation expenditures and exports, which constitute the most important share in logistics sector, was found by applying Granger Causality Tests and Toda and Yamamoto econometric model. Findings - The relationship between transportation expenditures and exports in the study was applied to Granger Causality Tests and Toda and Yamamoto econometric model. As a result, a two-way causality relationship has emerged between transportation expenditures and exports. The increase in exports will cause countries to expand and diversify their transportation channels in order to export more. Conclusion- As revealed in the study; accelerating export will accelerate newer methods and new transportation routes, and export and logistics - transportation will feed each other. Further reduction of transportation and transportation costs depends on the use of modern systems and good management of the supply chain. Exports will increase when the logistics structure is well established, and more multimodal transportation systems and logistics networks will be expected as exports increases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPressAcademiaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectUlaştırmaen_US
dc.subjectGranger Nedensellik Testlerien_US
dc.subjectToda Ve Yamamato Ekonometrik Modelien_US
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectGranger Causality Testsen_US
dc.subjectToda and Yamamato Econometric Modelen_US
dc.titleTürkiye’de lojistik ve ulaştırma harcamaları ve ihracat ilişkisinin ekonometrik analizien_US
dc.title.alternativeEconometric analysis of logistics and transportation spending and export in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorİncekara, Beyhan
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage166en_US
dc.identifier.endpage172en_US
dc.relation.journalJournal of Economics, Finance and Accountingen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record