Recent Submissions

  • Sağlık çalışanlarında sanal kaytarma 

    Çiriş Yıldız, Cennet (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2020)
    Öz: Günümüzde internet ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu bilgi teknolojilerinin kullanımının sağladığı yararların yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikle iş saatleri ...