Show simple item record

dc.contributor.authorArman, Nilay
dc.contributor.authorNamlı, Ayşenur
dc.date.accessioned2021-05-07T10:15:14Z
dc.date.available2021-05-07T10:15:14Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationArman, N., Namlı A. Çocuklarda vestibüler rehabilitasyon. Vestibüler Rehabilitasyon, Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları içinde. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.46- 52.en_US
dc.identifier.isbn9786254013256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12780/325
dc.description.abstractÖZET Vestibüler disfonksiyon ile ilgili bozukları ve semptomları belirlemek ve tetikleyici faktörleri değerlendirmek, uygun rehabilitasyon yaklaşımlarını seçebilmek için çok önemlidir. Çocuklarda vestibüler semptomlar vertigo, dizzness, vestibülovizüel ve postüral semptomlar olmak üzere temelde 4 kategoride tanımlanmaktadır. Çocuklarda vestibüler rehabilitasyon (VR), vestibüler disfonksiyon, vestibüler semptomlar, postüral kontrol, denge ve motor gelişime bağlı olarak çeşitli mekanizmalara dayanmaktadır. VR'nin altta yatan mekanizmaları, adaptasyon, habituasyon ve substitüsyon olmak üzere üç ana başlıkta ifade edilmektedir. VR'de baş hareketleri ile bakış stabilizasyonun artırılması, vestibüler-vizüel etkileşimin geliştirilmesi, statik ve dinamik postüral stabilizasyonun arttırılması ve baş hareketlerine bireysel duyarlılığın azaltılması ve semptomların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuklarda kişiye özel olarak planlanmış VR, vestibüler semptomlarda iyileşme sağlayarak çocuğun performansını ve aktivitelere katılımını arttırmaktadır. Postüral stabilizasyon egzersizleri, okülomotor egzersizler, bakış stabilizasyon egzersizleri, habituasyon egzersizleri, postürografi eğitimi ve sanal gerçeklik uygulamaları çocuklarda VR için uygulanmaktadır.en_US
dc.description.abstractABSTRACT It is very important to identify the disorders and symptoms associated with vestibular dysfunction and evaluate the triggering factors, for selecting appropriate rehabilitation approaches. Vestibular symptoms in children are basically defined in 4 categories as vertigo, dizzness, vestibulovisual and postüral symptoms. Vestibular rehabilitation (VR) in children is based on various mechanisms depending on vestibular dysfunction, vestibular symptoms, postüral control, balance and motor development. The underlying mechanisms of VR are expressed in three main headings: adaptation, habituation and substitution. It is aimed to increase gaze stabilization with head movements, to improve vestibular-visual interaction, to increase static and dynamic postüral stabilization, to reduce individual sensitivity to head movements and to improve symptoms in VR. Individually designed VR in children increases the child's performance and participation in activities by improving vestibular symptoms. Postüral stabilization exercises, oculomotor exercises, gaze stabilization exercises, habituation exercises, postürography training and virtual reality applications are carried out for VR in children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectVestibüler Hastalıklaren_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectVestibular Diseasesen_US
dc.subjectRehabilitationen_US
dc.titleÇocuklarda Vestibüler Rehabilitasyonen_US
dc.title.alternativeVestibular Rehabilitation in Childrenen_US
dc.typebookParten_US
dc.contributor.departmentİstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-1660-922Xen_US
dc.contributor.institutionauthorNamlı, Ayşenur
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.journalVestibüler Rehabilitasyon, Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımlarıen_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record